MyPTI - Giám định Viên

MyPTI - Giám định Viên

Nhà phát triển: PTI Insurance

Miễn phí

MyPTI - Giám định Viên Miễn phí

MyPTI - Giám định Viên

Nhà phát triển: PTI Insurance

Ảnh màn hình

MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên
MyPTI - Giám định Viên

Mô tả bởi nhà phát triển

MyPTI- Giám Định Viên là sản phẩm của TCT Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trên các thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng).

Ứng dụng nhằm phục vụ mục đích hỗ trợ giám định viên trong quá trình giám định tổn thất cho xe cơ giới.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MyPTI - Giám định Viên

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--