nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
4.1 / 24 đánh giá

nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp

Nhà phát triển: Akhanan Pongsawat

Miễn phí

nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp Miễn phí
4.1 / 24 đánh giá

nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp

Nhà phát triển: Akhanan Pongsawat

Ảnh màn hình

nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp
nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp

Mô tả bởi nhà phát triển

Chào mừng bạn đến đường Sushi Thực phẩm một quản lý nhà hàng miễn phí

Chào mừng bạn đến đường Sushi Thực phẩm một quản lý nhà hàng miễn phí

Game Features
- Make your own sushi.
- Use Power-ups and Booster for more efficient time-management!
- Cook with your own ingredients
- Design your dream restaurant

enjoy playing an awesome kids cooking casual game today!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app nhà hàng nhà sản xuất đầu bếp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--