WebCast TV for Chromecast
4.3 / 108 đánh giá

WebCast TV for Chromecast

Nhà phát triển: MoobiDigit

Miễn phí

WebCast TV for Chromecast Miễn phí
4.3 / 108 đánh giá

WebCast TV for Chromecast

Nhà phát triển: MoobiDigit

Ảnh màn hình

WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast
WebCast TV for Chromecast

Mô tả bởi nhà phát triển

- Phát trực tuyến video đến thiết bị Chromecast của bạn trên TV màn hình lớn
- WebCast hoàn toàn Miễn phí (Không cần Mua hàng Trong Ứng dụng)
- WebCast hỗ trợ Chromecast 1, 2, 3, Ultra and Roku

[Các bước thực hiện]
1) Chạy Trình duyệt WebCast.
2) Kết nối với Chromecast của bạn.
3) Tìm video.
4) Tải trang video và phát video trên web.
5) Chờ nút "Phát Ngay" và chạm vào nút đó.
6) Tận hưởng việc xem video trên màn hình TV lớn của bạn.

[TÍNH NĂNG CHÍNH]
* Trình chặn các Quảng cáo Làm phiền
* Thanh Điều khiển Chromecast cho phép bạn điều khiển video đang phát trên TV của bạn (Phát, Tạm dừng, Tua ngược, Tua tới, Phát lại 30 Giây)
* Hàng đợi Video Chromecast cho phép bạn thêm nhiều video vào hàng đợi phát
* Trình duyệt Web Nhiều Tab
* Trải nghiệm Duyệt Web Toàn Màn hình
* Dấu trang, Danh sách đọc, Lịch sử Duyệt web, Trang web đã Thích, Gợi ý Tìm kiếm và nhiều thêm nữa

**Không hỗ trợ phim trên iTunes hoặc các video khác được bảo vệ bằng DRM như HBO.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app WebCast TV for Chromecast

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--