Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
4.2 / 5 đánh giá

Abaha.vn - Quản lý cửa hàng

Nhà phát triển: ABAHA VIET NAM INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Abaha.vn - Quản lý cửa hàng Miễn phí
4.2 / 5 đánh giá

Abaha.vn - Quản lý cửa hàng

Nhà phát triển: ABAHA VIET NAM INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng
Abaha.vn - Quản lý cửa hàng

Mô tả bởi nhà phát triển

Bán hàng mọi nơi - Quản lý một nơi - Chỉ với Abaha Admin!!
Abaha Admin giúp bạn và quản lý cửa hàng ngay trên điện thoại rất dễ dàng.

*****

- Nhận thông báo ngay khi có đơn hàng.
- Xử lý nhanh chóng đơn hàng mọi lúc mọi nơi.
- Chat trực tuyến với khách hàng ngay trên ứng dụng.
- Đầy đủ thông tin và công cụ để chăm sóc mọi khách hàng.

Abaha - #1 Giải Pháp Bán Hàng Online | Nền Tảng Thiết Kế Website Siêu Tốc.

Abaha Admin là sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Abaha.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Abaha.vn - Quản lý cửa hàng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--