Tín M‪ã‬

Tín M‪ã‬

Nhà phát triển: Cong Nguyen Van

Miễn phí

Tín M‪ã‬ Miễn phí

Tín M‪ã‬

Nhà phát triển: Cong Nguyen Van

Ảnh màn hình

Tín M‪ã‬
Tín M‪ã‬
Tín M‪ã‬
Tín M‪ã‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Chúng tôi trung gian nhập hàng từ các website thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc: Alibaba, Taobao, Tmall
- Hỗ trợ xem các mặt hàng đã đặt trên website của Tín Mã
- Xem lịch sử giao dịch
- Cập nhật thông tin liên lạc của khách hàng
- Nhận thông báo về những thay đồi liên quan đến đơn hàng.

-----
- View ordered items purchasing on Tin Ma website
- View transaction history, current account balance
- Receive notification from Tin Ma when order is updated
- Update account profile

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tín M‪ã‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--