GTField GPS & Data collection

GTField GPS & Data collection

Nhà phát triển: TRAN TRUNG CHUYEN

Miễn phí

GTField GPS & Data collection Miễn phí

GTField GPS & Data collection

Nhà phát triển: TRAN TRUNG CHUYEN

Ảnh màn hình

GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection
GTField GPS & Data collection

Mô tả bởi nhà phát triển

GTField được thiết kế cho iPhone và iPad để hỗ trợ người dùng thực hiện nghiên cứu thực địa và thu thập dữ liệu. GTField cho phép bạn kết nối dữ liệu địa không gian được chia sẻ qua GeoServer, truy cập và hiển thị bản đồ, các thuộc tính thuộc tính, bản đồ offline mbtiles, hiển thị dữ liệu GPX, KML, GeoJSON, hiển thị vị trí GPS của người dùng, chọn các lớp nền phổ biến từ Google Maps, so sánh kết quả bằng thanh trượt opacity, ghi lại lộ trình, đánh dấu các điểm mốc, chụp ảnh có tọa độ GPS, thêm thuộc tính tùy chỉnh cho bức ảnh, lưu và chia sẻ dữ liệu với cộng sự.

____________________
Các chức năng hiện có của mô-đun Maps View
• Hiển thị vị trí của người dùng trên bản đồ theo thời gian thực.
• Hiển thị dữ liệu bản đồ Google Maps, giúp người dùng xem bản đồ nền độ phân giải cao ở chế độ thông thường, chế độ địa hình và chế độ ảnh vệ tinh.
• Hiển thị dữ liệu địa không gian từ Geodatabase của GeoServer, giúp người dùng xem dữ liệu bản đồ sẵn có của mình kết hợp với GPS trang bị sẵn trên iPhone, iPad.
• Hiển thị bản đồ ngoại tuyến, giúp người dùng tiết kiệm băng thông Internet khi đi nghiên cứu thực địa hay trên biển trong lĩnh vực hàng hải.
• Hiển thị tất cả các điểm mốc, lộ trình đã đi qua, giúp người dùng có thể tìm lại đường đi khi nghiên cứu trong rừng và trên biển.
• Hiển thị các ảnh có gắn thẻ tọa độ địa lý trên bản đồ.

____________________
Các công cụ hiện có của mô-đun Maps View
• Tìm kiếm địa điểm tự nhiên và địa chỉ, phục vụ tìm hiểu sơ bộ khu vực nghiên cứu.
• Tìm kiếm thông tin đã lưu trữ.
• Tải và chia sẻ dữ liệu địa không gian được cung cấp bởi GeoServer, giúp hiển thị dữ liệu ngoại tuyến khi không có Internet.
• Ghi lại điểm mốc tham chiếu, và lộ trình, giúp người dùng có thể đánh dấu các điểm mốc ở thực địa, hay trên biển, và tìm lại lộ trình đã đi qua.
• Có thể mở được dữ liệu theo định dạng GPX từ các máy thu GPS cầm tay.
• Có thể mở được dữ liệu bản đồ định dạng MBTiles.
• Hệ quy chiếu và lưới chiếu bản đồ cho các quốc gia trên thế giới.
• Xuất dữ liệu thu thập qua định dạng GPX lên Google Earth.
• Xuất dữ liệu thu thập qua định dạng DXF cho AutoCAD, GIS.

____________________
Các chức năng hiện có của mô-đun Camera
• Chụp ảnh có gắn thẻ địa lý - GeoTagged (bằng cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và GPS được trang bị sẵn của iPhone và iPad để lấy thông tin GPS vào thời điểm chụp ảnh để tạo ảnh GeoTagged).
• Tên và mô tả được lưu trữ bên trong tệp hình ảnh, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin này.
• Xuất dữ liệu ảnh có gắn thẻ địa lý lên Google Earth theo định dạng GPX bao gồm ảnh.

____________________
Chức năng kết nối và truy cập tài nguyên
• Nhập URL của máy chủ GeoServer, giúp người dùng có thể kết nối với phần mềm máy chủ GeoServer thông qua Internet hoặc trực tiếp trên máy tính cá nhân thông qua mạng Wifi nội bộ.
• Truy cập và liệt kê tất cả các lớp dữ liệu bản đồ từ GeoServer.
• Chọn lớp để hiển thị dữ liệu địa không gian chồng xếp lên trên Google Maps.
• Chọn lớp để truy cập các thông tin thuộc tính, giúp người dùng tra cứu thông tin thông qua việc chạm trên bản đồ.

_____________________
Mua trong ứng dụng iOS của chúng tôi
1. Mua thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes lúc xác nhận mua hàng
2. Đăng ký sẽ tự động gia hạn trừ khi việc tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
3. Tài khoản sẽ được tính phí cho việc gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí cho việc gia hạn
4. Đăng ký có thể được quản lý bởi người dùng và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách đi tới Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua hàng
5. Bất kỳ phần không sử dụng của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua bản đăng ký cho ấn bản đó (nếu có)
____________________
NOTE:
WHEN PURCHASING A SINGLE ISSUE OR SUBSCRIPTION TO GTFIELD, YOU AGREE TO THE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE WHICH CAN BE VIEWED AT: http://geomatics.vn/en/gtfield/terms-of-use

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GTField GPS & Data collection

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--