Đo Đất - Measure Map

Đo Đất - Measure Map

Nhà phát triển: Xuan Luong Do

Miễn phí

Đo Đất - Measure Map Miễn phí

Đo Đất - Measure Map

Nhà phát triển: Xuan Luong Do

Ảnh màn hình

Đo Đất - Measure Map

Mô tả bởi nhà phát triển

*** Khuyến nghị: Đo với diện tích đất lớn sẽ khá chuẩn tới 97-98%, diện tích đất càng lớn thì sai số sẽ càng nhỏ.
Với diện tích nhỏ hơn 100m² thì sai số sẽ khoảng >= 10%, nhưng bạn có thể đo gần đúng bằng cách cầm điện thoại ra ngoài trời, sau đó di chuyển tới từng điểm của mảnh đất để định vị vị trí và chọn mốc trên bản đồ. Sai số sẽ nhỏ, các bạn có thể thử với diện tích đất nào đó biết trước số đo nha , có thể kiếm chứng được nha.

*** Measure Map là ứng dụng hỗ trợ tính khoảng cách, tìm ra khoảng cách giữa hai hoặc nhiều điểm ở bất kỳ đâu trên trái đất. Để khoảng cách giữa A và B, bạn chạm một lần vào bản đồ để đặt điểm đánh dấu đầu tiên và sau đó chạm lại bản đồ để định vị điểm đánh dấu thứ hai. Khoảng cách giữa các điểm sau đó sẽ được hiển thị.

Điện thoại có chip nhận tín hiệu GPS trên máy rất tốt trong trường hợp ngoài trời. Để xác định được vị trí chính xác của một thiết bị, thì thiết bị đó cần kết nối tối thiểu với 3 vệ tinh GPS, càng nhiều vệ tinh kết nối được thì GPS càng chuẩn, đó là vì sao có tác động của thời tiết và địa hình là vậy)

Bạn cũng có thể xây dựng một loạt các vị trí để tìm tổng khoảng cách.
Cần có tối thiểu hai điểm đánh dấu để đo khoảng cách và tối thiểu ba điểm đánh dấu để đo diện tích.

Khi bạn đo đạc trên thực địa, bạn đi tới đâu nhấn vào nút “My Location” để định vị vị trí đang đứng rồi chạm vào biểu tượng giữa màn hình chính để lấy dấu trên bản đồ. Cứ như vậy bạn sẽ xây dựng được bản đồ phép đo của riêng bạn về 2 yếu tố “Khoảng Cách” và “Diện Tích”

Có 2 cách để bạn có thể di chuyển những điểm đã đánh dấu trên bản đồ.
1-chạm và giữ 3 giây vào marker và di chuyển thì marker di chuyển.
2-bạn chọn vào nút bấm Clipboard ở góc phải bên dưới của màn hình chính -> thấy danh sách marker đang tồn tại trên bản đồ -> chọn edit, di chuyển bản đồ để thay đổi vị trí của marker.

+ Bạn có thể nhập vào file KML, KMZ và CSV file chứa các toạ độ.
+ Kết quả phép tính khoảng cách sẽ được hiển thị đơn vị: meters, kilometers, nautical mile, feet & miles, yards.
+ Diện tích hiển thị theo: mét², km², feet², nmi², yard² và mẫu Anh (acres)
+ Hỗ trợ thay đổi nhanh các loại bản đồ: Normal, satellite, terrain, hybrid
+ Hỗ trợ phối hợp tại vị trí của bạn

* Hỗ trợ tọa độ UTM & MGRS
Tham khảo từ thư viện Nasa: github.com/Berico-Technologies/Geo-Coosystem-Conversion-Java
có định dạng như maptools.com/tutorials/utm/quick_guide
* Hỗ trợ chia sẻ và nhập các đánh dấu danh sách trên bản đồ

- Ứng dụng sử dụng một số biểu tượng trong website:
# icon8.com
# freepik.com/
# clipartbro.com/
# tham chiếu logo từ alpha.wallhaven.cc/wallpaper/379827
---
Thank you for your using my app !

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đo Đất - Measure Map

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--