Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬

Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬

Nhà phát triển: Simply Entertaining LLC

Miễn phí

Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬ Miễn phí

Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬

Nhà phát triển: Simply Entertaining LLC

Ảnh màn hình

Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬
Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬
Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬
Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬
Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Artful - khuôn mặt không mong muốn Blur, đối tượng hoặc bất cứ điều gì chỉ với vài thao tác.

Bối cảnh Blur giúp làm mờ nền của bất kỳ hình ảnh của bạn chỉ với vài thao tác.

Mờ không mong muốn khuôn mặt, đối tượng hoặc bất cứ điều gì.

Tạo những hiệu ứng đa dạng Blur như
- Mosaic Blur
- Gaussian Blur
- Phóng to Blur
- Motion Blur
- Pixel Blur
- Crystal Blur
- Dots Blur
- Kính Blur

Blur Tool rất dễ dàng để làm việc với
- Blur / Unblur Với Touch
- Phóng to & Rotate chính xác
- Tiết kiệm chia sẻ trên Instagram và phương tiện truyền thông xã hội khác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Mờ: hiệu ứng hình ảnh m‪ờ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--