Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não

Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não

Nhà phát triển: Huan Nguyen

Miễn phí

Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não Miễn phí

Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não

Nhà phát triển: Huan Nguyen

Ảnh màn hình

Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não

Mô tả bởi nhà phát triển

Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não
Trò chơi giải đố vui vẻ!

Tính năng chính:
- Đố vui: hàng trăm câu hỏi hỏi đố vui
- Nhiều câu hỏi troll, oái oăm
- Thử thách khả năng tỉnh đòn của các bạn
- Có các sự trợ giúp 50 / 50 (loại bỏ 2 phương án sai), tạm thời bỏ qua câu hỏi hiện tại
- Chia sẻ câu hỏi với bạn bè trên facebook

Trò chơi sẽ được cập nhập liên tục các câu hỏi và tính năng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hỏi Ngu Chút Chơi - Hại Não

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--