Trình chỉnh sửa nền ảnh dễ dàn

Trình chỉnh sửa nền ảnh dễ dàn

Nhà phát triển: ricky joseph

Miễn phí

Trình chỉnh sửa nền ảnh dễ dàn Miễn phí

Trình chỉnh sửa nền ảnh dễ dàn

Nhà phát triển: ricky joseph

Ảnh màn hình

Trình chỉnh sửa nền ảnh dễ dàn

Mô tả bởi nhà phát triển

Change Background Easily

Thay đổi nền của hình ảnh của bạn như một người chuyên nghiệp và chia sẻ nó với bạn bè của bạn một cách dễ dàng. Ứng dụng changer nền này có thể rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của bạn để làm cho thêm thời gian của bạn thú vị hơn. Ảnh nền Changer có tính năng tuyệt vời như vậy mà người dùng có thể dễ dàng thay đổi các nguồn gốc rất dễ dàng và thay thế với nhiều nguồn gốc HD mà có sẵn trong các ứng dụng chính nó là miễn phí. Biên tập viên nền trở nên rất dễ dàng như bạn không bao giờ nghĩ rằng nó.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trình chỉnh sửa nền ảnh dễ dàn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--