CTO DHVB

CTO DHVB

Nhà phát triển: Thao Nguyen Ngoc

Miễn phí

CTO DHVB Miễn phí

CTO DHVB

Nhà phát triển: Thao Nguyen Ngoc

Ảnh màn hình

CTO DHVB
CTO DHVB
CTO DHVB
CTO DHVB

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống văn phòng điện tử là giải pháp dành cho các tổ chức, doanh nghiệp. Phần mềm phục vụ cho việc quản lý, tra cứu, lưu trữ các loại công văn tài liệu với nhiều tiện ích tối ưu và dễ sử dụng, làm đơn giản hoá tất cả các công việc liên quan đến công văn, tài liệu.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CTO DHVB

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--