Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây

Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây

Nhà phát triển: Artify Inc.

Miễn phí

Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây Miễn phí

Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây

Nhà phát triển: Artify Inc.

Ảnh màn hình

Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây
Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây

Mô tả bởi nhà phát triển

Bluelemon Camera là một máy ảnh lọc toàn màn hình trực tiếp thể hiện rõ bầu trời và biển.

* 10 Bộ lọc Trực tiếp để tạo ảnh tốt hơn
* Trọng lượng nhẹ như một máy ảnh cơ bản
* Dễ sử dụng
* Biểu tượng ứng dụng dễ thương mà bạn muốn cắn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy ảnh Bluelemon - Ảnh chụp từ bầu trời, mây

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--