VityGps

VityGps

Nhà phát triển: Viet Technology and software development joint stock company

Miễn phí

VityGps Miễn phí

VityGps

Nhà phát triển: Viet Technology and software development joint stock company

Ảnh màn hình

VityGps

Mô tả bởi nhà phát triển

Vity GPS Tracking solution.
Giải pháp quản lý phương tiện, một sản phẩm của Vietek

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VityGps

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--