chuyển đổi siêu

chuyển đổi siêu

Nhà phát triển: Pierluigi Solimena

Miễn phí

chuyển đổi siêu Miễn phí

chuyển đổi siêu

Nhà phát triển: Pierluigi Solimena

Ảnh màn hình

chuyển đổi siêu
chuyển đổi siêu
chuyển đổi siêu
chuyển đổi siêu
chuyển đổi siêu
chuyển đổi siêu

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này chuyển đổi số từ hệ thống chữ số thập phân sang nhị phân, thập lục phân, bát phân và ngược lại. giá trị chấp nhận được số dấu phảy giữa 0 và 2 ^ 31-1 (cơ sở mười).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app chuyển đổi siêu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan