CungThinhVuong

CungThinhVuong

Nhà phát triển: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Miễn phí

CungThinhVuong Miễn phí

CungThinhVuong

Nhà phát triển: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Ảnh màn hình

CungThinhVuong
CungThinhVuong

Mô tả bởi nhà phát triển

- Ứng dụng hỗ trợ chăm sóc Khách hàng DHG Pharma

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CungThinhVuong

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--