Focus timer - time management

Focus timer - time management

Nhà phát triển: 翠玲 施

Miễn phí

Focus timer - time management Miễn phí

Focus timer - time management

Nhà phát triển: 翠玲 施

Ảnh màn hình

Focus timer - time management

Mô tả bởi nhà phát triển

Focus timer là một ứng dụng dựa trên bộ đếm thời gian cà chua giúp bạn tập trung vào công việc và học tập. Khi bạn muốn bắt đầu tập trung vào, bạn có thể chọn một môi trường, kèm theo bãi biển, tàu hỏa, những ngày mưa, lửa trại, âm thanh dế đồng quê, và bạn sẽ thoải mái tập trung vào.

Tính năng, đặc điểm:
- Hẹn giờ cà chua, chia nhỏ công việc thành các khoảng thời gian, theo truyền thống dài 25 phút, cách nhau bởi các khoảng nghỉ ngắn.
- Hỗ trợ thời gian tùy chỉnh, dễ dàng đặt thời gian lấy nét, thời gian nghỉ ngơi.
- Đặt lời nhắc sau khi kết thúc bộ hẹn giờ, nhiều âm thanh để lựa chọn.
- Thiết kế giao diện tối thiểu, hẹn giờ hiển thị rõ ràng với hình ảnh động lật
- Hỗ trợ chạy nền

Focus timer is a tomato timer based app that helps you concentrate on your work and study. When you want to start concentrating on, you can choose an environment, accompanied by beaches, trains, rainy days, bonfire, country cricket sounds, and you will be comfortable concentrating on.
Features:
- Tomato timer, break down work into intervals, traditionally 25 minutes in length, separated by short breaks.
- Support custom time, easy to set the focus time, rest time.
- Set the reminder after the end of the timer, a variety of sounds to choose from.
- Minimal interface design, timer display clear with flip animation
- Supports background running

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Focus timer - time management

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--