Smartscore - Quản trị sân golf

Smartscore - Quản trị sân golf

Nhà phát triển: Smartscore Co., Ltd.

Miễn phí

Smartscore - Quản trị sân golf Miễn phí

Smartscore - Quản trị sân golf

Nhà phát triển: Smartscore Co., Ltd.

Ảnh màn hình

Smartscore - Quản trị sân golf
Smartscore - Quản trị sân golf
Smartscore - Quản trị sân golf
Smartscore - Quản trị sân golf
Smartscore - Quản trị sân golf

Mô tả bởi nhà phát triển

※ Ứng dụng dành cho quản trị viên sân golf

Ra mắt Smartscore-Ứng dụng điều phối!
Giờ đây bạn có thể kiểm tra vị trí của xe điện ngay trên điện thoại của bạn!
Cài đặt ứng dụng và đăng nhập để kiểm tra vị trí của xe điện trên sân golf.
Không chỉ xem bản đồ và sân golf, bạn còn có thể thay đổi vị trí cờ và phóng to màn hình để kiểm tra cả những vị trí chi tiết nhất trên bản đồ.

1. Xem bản đồ
Tính năng kiểm tra vị trí của tất cả xe điện theo bản đồ toàn sân

2. Xem sân
Tính năng kiểm tra vị trí của xe điện theo từng sân

3. Thay đổi vị trí cờ
Tính năng thay đổi vị trí cờ của từng hố qua điện thoại thật dễ dàng

Không chỉ xem bản đồ và sân golf, bạn còn có thể thay đổi vị trí cờ và phóng to màn hình để kiểm tra cả những vị trí chi tiết nhất trên bản đồ.

Giờ đây bạn đã có thể dễ dàng quản lý vòng chơi qua điện thoại!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Smartscore - Quản trị sân golf

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan