PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬

PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬

Nhà phát triển: ESTSoft corp.

Miễn phí

PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬ Miễn phí

PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬

Nhà phát triển: ESTSoft corp.

Ảnh màn hình

PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬
PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Với PICNIC mỗi ngày chụp ảnh đều là ngày tuyệt vời
Dù có mưa, thời tiết u ám hay nhiều bụi bặm thì cũng có thể trở thành ngày tươi sáng.
Nếu có trường hợp như vậy, camera PICNIC sẽ giúp bạn hoàn thành tác phẩm của mình

- Chuyến đi chơi của thần tiên bị phá hủy bởi thời tiết?
- nóng trên insta nhưng tại sao chỉ có insta của tôi là không có sức sống?
- hụp một tấm ảnh để đời, nhưng nếu bàn tay thối của bạn trai tôi lại là vấn đề thì sao?
- tối tăm bởi những hạt bụi li ti, trái tim tôi cũng tối tăm theo, thật là chán nản!

Bầu trời mù sương và thêm một chút lọc bụi nữa sao, không không
Chụp ảnh tay thối/tay gấu không phải là lỗi do tay của bạn!
Kể từ bây giờ bạn sẽ thoát khỏi bàn tay thối với camera PICNIC có bộ lọc vô cùng tinh tế.


------------

Hi, This is PICNIC Team
We are looking for some help to translate our description in other languages :D
Are you a big fan of PICNIC? Are you interested in translating into other languages? Please don't hesitate, make your mark on our app!

PICNIC description & resource : http://advert.estsoft.com/?event=201805211105066

Your translation will be applied as soon as it updated.
And don't forget to leave your names on the bottom of the sheet,
because we are going to put all the names on 'Special Thanks To'.

We are looking forward to lots of participation and interest.
Everyday is PICNIC!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PICNIC – Camera điều chỉnh th‪ờ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--