Ghi Điểm Đánh Bài

Ghi Điểm Đánh Bài

Nhà phát triển: Tu Hoang

Miễn phí

Ghi Điểm Đánh Bài Miễn phí

Ghi Điểm Đánh Bài

Nhà phát triển: Tu Hoang

Ảnh màn hình

Ghi Điểm Đánh Bài

Mô tả bởi nhà phát triển

Tính năng:
- Ghi điểm đánh bài
- Hiển thị cảm xúc người chơi (dựa vào số điểm được cộng vào)
- Lưu nội dung của ván gần nhất

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ghi Điểm Đánh Bài

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--