NascoExpress

NascoExpress

Nhà phát triển: PHAN GIA THAI

Miễn phí

NascoExpress Miễn phí

NascoExpress

Nhà phát triển: PHAN GIA THAI

Ảnh màn hình

NascoExpress
NascoExpress
NascoExpress
NascoExpress
NascoExpress

Mô tả bởi nhà phát triển

- Hỗ trợ khách hàng tạo vận đơn lấy hàng online
- Theo dõi các đơn hàng đã giao dịch
- Cho phép xem yêu cầu thu hộ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NascoExpress

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--