Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬

Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬

Nhà phát triển: Thorolf Winter

Miễn phí

Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬ Miễn phí

Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬

Nhà phát triển: Thorolf Winter

Ảnh màn hình

Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬
Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬
Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬
Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬
Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Miễn phí trong một thời gian hạn chế!
Miễn phí | Bộ lọc màu | Chỉnh sửa Ảnh | Chất lượng hình ảnh HD
Nhận được cơ thể, bạn đã bao giờ muốn có!

Body Shape Editor là một Studio ảnh có thể phóng to Boobs, làm cho mắt lớn hơn hoặc vòng Butt của bạn và các bộ phận cơ thể khác như mở rộng thẩm mỹ. Xem cách bạn sẽ chăm sóc nip và tuck hoặc mỹ phẩm và tăng vẻ đẹp của bạn để có được hình dạng hoàn hảo.

Hướng dẫn: Mở một Ảnh từ Thư viện hoặc chụp ảnh. Chạm vào vị trí bạn muốn thay đổi kích cỡ. Chỉnh sửa bán kính hoặc giá trị quy mô để có được kết quả hoàn hảo khi thực hiện việc mở rộng vú. Lưu và chia sẻ với Bạn bè của bạn!

Nhận ý tưởng như thế nào bạn trông giống như sau khi mở rộng hình dạng của Body Shape Plastic hoặc chỉ mở rộng Breast / Booty hoặc các bộ phận cơ thể khác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hình dạng cơ thể Trình biên tập ảnh: Phiên bản Ph‪ẫ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--