QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬

QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬

Nhà phát triển: Khoa Nguyen

Miễn phí

QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬ Miễn phí

QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬

Nhà phát triển: Khoa Nguyen

Ảnh màn hình

QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬
QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Quản lý nhà nghỉ, khách sạn vừa và nhỏ

"QLKS" là ứng dụng quản lý dành cho nhà nghỉ, khách sạn quy mô nhỏ, hộ gia đình hoàn toàn miễn phí.

Ứng dụng được phát triển để đơn giản hoá tất cả các thao tác và thay thế hoàn toàn các biện pháp quản lý thủ công.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QLKS ( Quản lý khách sạn ‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--