KTCGKPV

KTCGKPV

Nhà phát triển: Tuan Nguyen

Miễn phí

KTCGKPV Miễn phí

KTCGKPV

Nhà phát triển: Tuan Nguyen

Ảnh màn hình

KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV
KTCGKPV

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng gồm 3 nội dung chính:
- Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
- Các Bài Đọc trong Thánh Lễ.
- Tra cứu Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước.

Ứng dụng này và các bản văn sử dụng trong ứng dụng được thực hiện bởi Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Các tính năng:
- Kinh Phụng Vụ và Bài Đọc tự động thay đổi theo ngày giờ đúng với lịch Công Giáo.
- Hỗ trợ lưu trữ Kinh Phụng Vụ và Bài Đọc để sử dụng khi không thể kết nối Internet.
- Hỗ trợ điều chỉnh và lưu lại các cài đặt như: kinh đầu tiên trong ngày, múi giờ, cỡ chữ, chữ đậm hay nhạt.
- Cho phép lựa chọn ngày lễ, bậc lễ.
- Có thể lựa chọn Thánh thi, Lời nguyện, Lời cầu và Bài đọc.
- Tự động thay đổi các nội dung có thể lựa chọn như Thánh vịnh giáo đầu hay Thánh thi kinh tối, ...
- Nghe audio đọc Kinh Phụng Vụ và Bài Đọc.
- Tài khoản miễn phí có thể nghe audio vào ngày Chúa Nhật bắt đầu từ Kinh chiều I.
- Tra cứu, tìm kiếm từ ngữ trong Kinh Thánh.
- Xem các chú thích và reference trong Kinh Thánh.

Phiên bản web tương thích với nhiều thiết bị: https://ktcgkpv.org

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KTCGKPV

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--