Sale Support

Sale Support

Nhà phát triển: Giai Phap Thong Minh

Miễn phí

Sale Support Miễn phí

Sale Support

Nhà phát triển: Giai Phap Thong Minh

Ảnh màn hình

Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support
Sale Support

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình cung cấp thông tin hỗ trợ nhân viên bán hàng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sale Support

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--