Sale Support

Sale Support

Nhà phát triển: Giai Phap Thong Minh

Miễn phí

Sale Support Miễn phí

Sale Support

Nhà phát triển: Giai Phap Thong Minh

Ảnh màn hình

Sale Support

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình cung cấp thông tin hỗ trợ nhân viên bán hàng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sale Support

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--