NUOCSACH: Thông tin dùng nước

NUOCSACH: Thông tin dùng nước

Nhà phát triển: eKGIS., JSC

Miễn phí

NUOCSACH: Thông tin dùng nước Miễn phí

NUOCSACH: Thông tin dùng nước

Nhà phát triển: eKGIS., JSC

Ảnh màn hình

NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước
NUOCSACH: Thông tin dùng nước

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng chăm sóc khách hàng của Citywork.
Ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng quản lý thông tin sử dụng nước, với các tính năng:
- Quản lý thông tin sản lượng nước sử dụng hàng tháng
- Quản lý thông tin hóa đơn tiền nước
- Nắm bắt tình hình sử dụng nước qua các tháng
- Tiếp nhận các thông báo từ đơn vị cấp nước
- Gửi yêu cầu, ý kiến tới đơn vị cấp nước

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NUOCSACH: Thông tin dùng nước

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--