Hổ simulator & động vật rừng safari
2.0 / 3 đánh giá

Hổ simulator & động vật rừng safari

Nhà phát triển: Atif Mahmood

Miễn phí

Hổ simulator & động vật rừng safari Miễn phí
2.0 / 3 đánh giá

Hổ simulator & động vật rừng safari

Nhà phát triển: Atif Mahmood

Ảnh màn hình

Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari
Hổ simulator & động vật rừng safari

Mô tả bởi nhà phát triển

Một mô phỏng động vật mới 3D với các sinh vật khốc liệt chuyển vùng trong rừng rậm châu Phi để tìm kiếm con mồi. Nhưng nhìn! Những đôi mắt không hề sợ hãi này .. ai khác con hổ 3ngày đang tìm kiếm loài ăn cỏ để sống sót trong rừng đen trong trò chơi mô phỏng động vật hoang dã này.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hổ simulator & động vật rừng safari

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--