Tiếng Anh giao tiếp - English daily
5.0 / 1 đánh giá

Tiếng Anh giao tiếp - English daily

Nhà phát triển: Duy Tan University

Miễn phí

Tiếng Anh giao tiếp - English daily Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Tiếng Anh giao tiếp - English daily

Nhà phát triển: Duy Tan University

Ảnh màn hình

Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily
Tiếng Anh giao tiếp - English daily

Mô tả bởi nhà phát triển

Học tiếng Anh giao tiếp dựa trên các tình huống mỗi ngày. Ứng dụng bao gồm 100 chủ đề giao tiếp thường xuyên trong cuộc sống.
- Chỉ cần cài đặt một lần, không cần sử dụng internet trong quá trình sử dụng.
- Danh sách các chủ đề rõ ràng.
- Mỗi chủ đề đều có song ngữ.
- Đọc theo từng câu hoặc đọc cả chủ đề

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tiếng Anh giao tiếp - English daily

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--