Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline
1.9 / 14 đánh giá

Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline

Nhà phát triển: Trinh Van Quan

Miễn phí

Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline Miễn phí
1.9 / 14 đánh giá

Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline

Nhà phát triển: Trinh Van Quan

Ảnh màn hình

Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline
Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline
Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline
Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline

Mô tả bởi nhà phát triển

"Luyện đọc hiểu Tiếng Nhật - Offline" hỗ trợ kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật cấp độ n1, n2, n3, n4, n5.

"Luyện đọc hiểu Tiếng Nhật - Offline" Có các bài giảng được biên soạn công phu

"Luyện đọc hiểu Tiếng Nhật - Offline" Có nhiều bài tập để bạn có thể luyện tập thỏa thích

Các Bài tập trong "Luyện đọc hiểu Tiếng Nhật - Offline" đều có đáp án và giải thích rõ ràng

Với "Luyện đọc hiểu Tiếng Nhật - Offline" thì phần đọc hiểu trong các kì thi JLPT N5, JLPT N4, JLPT N3 , JLPT N2 và JLPT N1 giờ đây chỉ là chuyện nhỏ!

Hảy rèn luyện và học Tiếng Nhật ngay với "Luyện đọc hiểu Tiếng Nhật - Offline", một ứng dụng học tiếng nhật không thể thiếu trong tủ sách của bạn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Luyen Doc Hieu Tieng Nhat - Offline

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--