Bắt Đầu Nhanh

Bắt Đầu Nhanh

Nhà phát triển: Dzianis Azarenka

Miễn phí

Bắt Đầu Nhanh Miễn phí

Bắt Đầu Nhanh

Nhà phát triển: Dzianis Azarenka

Ảnh màn hình

Bắt Đầu Nhanh
Bắt Đầu Nhanh
Bắt Đầu Nhanh
Bắt Đầu Nhanh
Bắt Đầu Nhanh
Bắt Đầu Nhanh

Mô tả bởi nhà phát triển

Trình khởi chạy phím tắt 3D cho phép bạn thêm dấu trang vào các ứng dụng hoặc trang web yêu thích của mình và khởi chạy chúng bằng công nghệ Haptic Touch hoặc Force Touch

Trình khởi chạy phím tắt 3D cho phép bạn thêm dấu trang vào các ứng dụng yêu thích của mình và khởi chạy chúng bằng công nghệ Haptic Touch hoặc 3D Touch (Force Touch).

Chỉ cần chọn các ứng dụng yêu thích của bạn từ danh sách và xác nhận lựa chọn của bạn. Bây giờ bạn không phải tìm kiếm các ứng dụng yêu thích của mình trong một thời gian dài. Tất cả chúng đều có sẵn bằng cách nhấn Haptic Touch.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh liên kết đến các trang web thay vì ứng dụng!

Ứng dụng sẽ cho phép bạn duyệt menu Haptic Touch và cá nhân hóa vị trí ứng dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bắt Đầu Nhanh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--