TTXVN
4.3 / 3 đánh giá

TTXVN

Nhà phát triển: TTXVN

Miễn phí

TTXVN Miễn phí
4.3 / 3 đánh giá

TTXVN

Nhà phát triển: TTXVN

Ảnh màn hình

TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ đọc, xem tin, tải ảnh nhằm mở rộng kênh thông tin đến độc giả

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TTXVN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--