iLive - Live Video Streaming

iLive - Live Video Streaming

Nhà phát triển: Charlie Pryor

Miễn phí

iLive - Live Video Streaming Miễn phí

iLive - Live Video Streaming

Nhà phát triển: Charlie Pryor

Ảnh màn hình

iLive - Live Video Streaming

Mô tả bởi nhà phát triển

Đơn giản và dễ dàng phát video HD sang dịch vụ Live Streaming yêu thích của bạn từ mọi nơi.

Đơn giản và dễ sử dụng thêm một máy chủ nhập dữ liệu mà bạn chọn thêm khóa luồng và một nút để hoạt động. Ứng dụng sẽ cố gắng duy trì chất lượng tốt nhất có thể cho người xem của bạn trong quá trình thay đổi băng thông trong khi bạn phát.

Cài đặt Đơn giản cung cấp cho bạn toàn bộ quyền kiểm soát bạn cần qua chương trình phát của mình cho phép bạn chọn số lượng và độ phân giải để sử dụng cũng như các tùy chọn cài đặt khác nhau.

Xem thống kê Phát thanh truyền hình trong khi trực tuyến!

Thêm địa chỉ URL RTMP vào ứng dụng và nó sẽ truyền đến điểm kết thúc mà bạn chọn.
- Youtube
- Máy trộn (Chùm)
- Twitch
- Facebook Live
- Periscope

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iLive - Live Video Streaming

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--