Tăng tốc Video - Playbex

Tăng tốc Video - Playbex

Nhà phát triển: Dzianis Azarenka

Miễn phí

Tăng tốc Video - Playbex Miễn phí

Tăng tốc Video - Playbex

Nhà phát triển: Dzianis Azarenka

Ảnh màn hình

Tăng tốc Video - Playbex
Tăng tốc Video - Playbex
Tăng tốc Video - Playbex
Tăng tốc Video - Playbex
Tăng tốc Video - Playbex
Tăng tốc Video - Playbex

Mô tả bởi nhà phát triển

• Thay đổi tốc độ phát lại từ 0,25x thành 8.
• Hỗ trợ cho Youtube, Facebook, Vimeo, TED Talks, iTunesU và nhiều người khác.

Tiết kiệm thời gian và tăng năng suất trong nháy mắt.
• Xem video ở tốc độ phát lại khác nhau trực tiếp từ trình duyệt.
• Thay đổi tốc độ phát lại của Youtube.
• Thay đổi tốc độ khi bạn nhấp vào Hành động iOS.
• Bạn không cần thoát khỏi trình duyệt.
• Hỗ trợ Youtube, TED Talks, Vimeo, iTunesU, Facebook và nhiều ứng dụng khác.
• Có sẵn cho cả iPhone và iPad.

Các chuyên gia hiệu suất khuyên bạn nên xem video ở tốc độ cao hơn. Có sẵn cho iTunes U, Khan Academy, Ted và nhiều người khác.

Sử dụng Playbex là cách tốt nhất để thay đổi tốc độ phát lại của video Youtube và những người khác, bởi vì bạn không cần nhập URL trong ứng dụng, như các giải pháp khác cung cấp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tăng tốc Video - Playbex

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--