Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline

Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline

Nhà phát triển: Trinh Van Quan

Miễn phí

Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline Miễn phí

Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline

Nhà phát triển: Trinh Van Quan

Ảnh màn hình

Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline
Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline

Mô tả bởi nhà phát triển

"Học Kanji - Luyện tập Kanji Offline - Học Từ Vựng Tiếng Nhật" giúp bạn học Kanji, luyện tập Kanji trong tiếng nhật một cách hiệu quả.

"Học Kanji - Luyện tập Kanji Offline - Học Từ Vựng Tiếng Nhật" có các ưu điểm sau:

- Hệ thống bài luyện tập Kanji phong phú, được chọn lọc có giải thích rõ ràng. giúp bạn thoải mái luyện tập Kanji

- Hệ thống bài giảng Kanji được biên soạn kỹ bởi các thầy cô giàu kinh nghiệm.

- Phân chia các cấp độ N1, N2, N3, N4, N5 để bạn ôn luyện Kanji thi tiếng nhật tốt nhất

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hoc Kanji - Luyen tap Kanji Offline

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--