Giáo viên Hàn Quốc của tôi

Giáo viên Hàn Quốc của tôi

Nhà phát triển: JangHyeon Park

Miễn phí

Giáo viên Hàn Quốc của tôi Miễn phí

Giáo viên Hàn Quốc của tôi

Nhà phát triển: JangHyeon Park

Ảnh màn hình

Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi
Giáo viên Hàn Quốc của tôi

Mô tả bởi nhà phát triển

Giáo viên Hàn Quốc của tôi là một trò chơi để học tiếng Hàn thông qua một bài kiểm tra đơn giản.
(Chứa dấu tích hấp dẫn của K-Pop Star)

Vậy hãy bắt đầu.

Bước 1 - Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của bảng chữ cái
Bước 2 - Chọn từ phù hợp với hình ảnh
Bước 3 - Học các câu hữu ích cho du lịch Hàn Quốc
Bước 4 - Giải quyết các lỗi chính tả và khoảng cách

Wow! Bây giờ bạn đã là một người nói tiếng Hàn.

* Bạn cần kiến thức từ vựng cơ bản để thưởng thức các bài kiểm tra.
* Tuy nhiên, nó không quan trọng nếu bạn có thể đoán được hình ảnh.

* cảnh báo *
Chính tả và khoảng trống khó hơn bạn tưởng tượng.
Đừng nản lòng nếu điểm số của bạn thấp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giáo viên Hàn Quốc của tôi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--