Funny Learning

Funny Learning

Nhà phát triển: Khoa Nguyen Quang

Miễn phí

Funny Learning Miễn phí

Funny Learning

Nhà phát triển: Khoa Nguyen Quang

Ảnh màn hình

Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning
Funny Learning

Mô tả bởi nhà phát triển

Theo nguyên tắc giáo dục “ Học mà chơi - Chơi mà học” KSOFT Solutions và các cộng sự đã thiết kế các trò chơi gồm 3 phần:
Phần 1 + 2: Gồm 20 game với nhiều level sẽ giúp bé:
Phát triển kỹ năng: tập trung chú ý bắt chước- phát triển tư duy, nhận thức- phát triển kỹ năng nghe hiểu và thực hiện yêu cầu. Đây là bước khởi đầu hoàn hảo cho bé tiếp nhận những yêu cầu của người lớn, giúp bé dễ dàng chấp nhận sự tương tác của cha mẹ (giáo viên) trong quá trình can thiệp.
Xin giới thiệu tới quý thầy cô/ cha mẹ phần 1 bao gồm 20 game với nhiều cấp độ từ dễ đến khó giúp thầy cô/ cha mẹ cải thiện kỹ năng của bé như sau:
Mục đích:
-Rèn trẻ các kỹ năng: Tập trung- quan sát- chú ý và bắt chước.
- Giúp trẻ nghe hiểu ngôn ngữ; nhận biết được một số hành động; yêu cầu; các đồ vật gần gũi.
- Cung cấp cho trẻ các kiến thức về màu sắc, về kích thước, về số lượng, về hình dạng, về từ khái quát.
- Phát triển tư duy cho trẻ thông qua các thao tác: so sánh, phân loại
- Là tiền đề để trẻ có các kỹ năng cơ bản: Tập trung chú ý- nghe hiểu ngôn ngữ- phát triển nhận thức. Từ đó dễ dàng cho trẻ và giáo viên (cha mẹ) dạy các nội dung giáo dục khác.
Nội dung:
-Các trò chơi phát triển kỹ năng tập trung- chú ý-quan sát và bắt chước
-Các trò chơi phát triển nhận thức.
-Các trò chơi phát triển kỹ năng nghe hiểu và thực hiện yêu cầu
Cách thực hiện:
Giáo viên (hoặc cha mẹ trẻ) cùng trẻ thực hiện các trò chơi trên Funny Learning. Nên thực hiện lần lượt các trò chơi theo trinh tự đã được sắp xếp sẵn để phát triển các kỹ năng, nhận thức và ngôn ngữ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Funny Learning

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--