ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em

ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em

Nhà phát triển: Sergey Minkov

Miễn phí

ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em Miễn phí

ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em

Nhà phát triển: Sergey Minkov

Ảnh màn hình

ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em
ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em
ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em
ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em
ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em
ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em
ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em

Mô tả bởi nhà phát triển

Câu Đố - trò chơi Giáo dục cho trẻ em 3 - 7 năm.
*** Tạo trò chơi của riêng mình từ một hình ẢNH
*** Sẵn sàng thực hiện hình ảnh câu đố
*** Chọn những hình ảnh của câu đố từ bộ sưu tập của Bạn

Nhờ gợi ý, các câu đố sẽ có thể thu thập ngay cả những em nhỏ.

Trò chơi giúp em phát triển sự chú ý quan sát, nhớ kỹ năng vận động, và phối hợp.

Chúng ta tiếp tục làm Bạn với ứng dụng cho trẻ em.
Bây giờ, đây không phải là một ứng nhưng cả một loạt các ứng dụng cho mỗi hương vị và cho mọi lứa tuổi của con.

Xem tất cả các ứng dụng phát triển !

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ABC Bé trẻ Em Học ứng dụng trẻ em

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--