Tham Dinh Gia BDS

Tham Dinh Gia BDS

Nhà phát triển: NexleSoft

Miễn phí

Tham Dinh Gia BDS Miễn phí

Tham Dinh Gia BDS

Nhà phát triển: NexleSoft

Ảnh màn hình

Tham Dinh Gia BDS
Tham Dinh Gia BDS
Tham Dinh Gia BDS
Tham Dinh Gia BDS
Tham Dinh Gia BDS

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Thẩm định giá là một ứng dụng chuyên môn, nhằm phục vụ cho hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp. Mục tiêu của ứng dụng là rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ thẩm định giá dùng những công nghệ mới trên smartphone và cải tiến quy trình thẩm định để nâng cao chất lượng để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Một số tính năng chính của ứng dụng:

- Xem hồ sơ thẩm định đã và đang thẩm định xung quanh vị trí truy cập ứng dụng.
- Tìm kiếm hồ sơ thẩm định giá theo khách hàng, chi nhánh, địa chỉ, và vị trí
- Định vị tài sản thẩm định giá trên bản đồ và lưu trữ vào hồ sơ thẩm định giá dùng GPS.
- Chụp hình ảnh tài sản và lưu trữ vào hồ sơ thẩm định giá.
- Cập nhật thông tin về tài sản thẩm định.
- Kiểm tra và phê duyệt kết quả thẩm định giá.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tham Dinh Gia BDS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--