Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬

Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬

Nhà phát triển: Senzillo Inc.

Miễn phí

Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬ Miễn phí

Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬

Nhà phát triển: Senzillo Inc.

Ảnh màn hình

Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬
Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Theo dõi thời gian, trong khi bạn chơi cờ vua!

Theo dõi thời gian, trong khi bạn chơi cờ vua!

- thân thiện với người dùng.
- 3 chế độ: Fischer Before, Fischer After, Bronstein

2017 Senzillo
www.senzillo.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đồng Hồ Cờ (Phiên bản đầy đủ‪)‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan