Thêm Nhạc Vào Video‪!‬

Thêm Nhạc Vào Video‪!‬

Nhà phát triển: Odyssey Apps Ltd.

Miễn phí

Thêm Nhạc Vào Video‪!‬ Miễn phí

Thêm Nhạc Vào Video‪!‬

Nhà phát triển: Odyssey Apps Ltd.

Ảnh màn hình

Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬
Thêm Nhạc Vào Video‪!‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Với Thêm nhạc vào video, bạn có thể dễ dàng tạo câu chuyện video của mình bằng cách biến đổi các khoảnh khắc hàng ngày thành các tác phẩm nghệ thuật theo ý muốn và để cho thế giới khám phá ra chúng!

** Tính năng chính **
==================

Thêm Nhạc:
Bạn có thể xóa âm thanh hiện có khỏi video của mình và thêm bài hát, nhạc, bản nhạc từ thư viện nhạc vào video của bạn.

Cắt Video:
Ứng dụng này tạo ra mỗi khung cho video của bạn để bạn có thể chọn khung rất cụ thể để chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc để Cắt video của bạn.

Thêm Âm thanh Đã Quay:
Ngoài ra còn có một máng tóm tắt ghi âm mà bạn có thể ghi lại lời thoại hoặc âm thanh khác và thêm nó vào video của bạn.

Cắt và Tuỳ chỉnh Âm thanh:
Cắt âm thanh cho bạn cơ hội để chỉnh sửa độ dài âm thanh, khối lượng điều khiển và tạo vòng lặp âm thanh. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng một phần cụ thể của âm nhạc bạn thích nhất.

Thêm Bộ lọc Video:
Mang lại niềm vui cho video bằng các bộ lọc duy nhất của chúng tôi. Chọn bộ lọc của bạn để tạo hiệu ứng màu tuyệt vời trong video của bạn.

Sản lượng chất lượng nhiều cho Video:
Bạn có thể tạo đầu ra video của mình với chất lượng cao, trung bình và thấp. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát kích thước cuối cùng của video.

Lưu và Chia sẻ:
Lưu video của bạn vào cuộn phim và chia sẻ video của bạn với Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google+, Vine, Snapchat, Facebook Messenger, VK, Kik, Vimeo, WeChat, email và bất kỳ mạng xã hội hoặc đám mây bạn muốn với chỉ Một vòi nước.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thêm Nhạc Vào Video‪!‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--