Microsoft To Do

Microsoft To Do

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Miễn phí

Microsoft To Do Miễn phí

Microsoft To Do

Nhà phát triển: Microsoft Corporation

Ảnh màn hình

Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do
Microsoft To Do

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn đang bận tâm về điều gì đó? Hãy tải Microsoft To Do. Dù bạn muốn tăng năng suất, giảm mức độ căng thẳng hay chỉ là giải phóng bớt gánh nặng trong tâm trí, Microsoft To Do đều có thể dễ dàng giúp bạn lập kế hoạch trong ngày và quản lý cuộc sống của bạn.

Với Microsoft To Do, bạn có thể:
• Duy trì tập trung với Ngày của tôi, một trình lập kế hoạch hàng ngày cá nhân hóa với các nhiệm vụ được đề xuất
• Xem danh sách của bạn ở mọi nơi, trên mọi thiết bị
• Chia sẻ danh sách và nhiệm vụ với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và bạn cùng lớp
• Tạo danh sách mã hóa theo màu
• Đặt các ngày đến hạn và lời nhắc một lần hoặc lặp lại
• Chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước dễ quản lý
• Thêm ghi chú cho nhiệm vụ bất kỳ
• Đính kèm tệp với dung lượng lên tới 25 MB vào nhiệm vụ bất kỳ
• Đồng bộ nhiệm vụ giữa Outlook và To Do
• Duy trì theo dõi các nhiệm vụ của bạn khi đang sử dụng ứng dụng bất kỳ bằng dạng xem cực tiểu hóa
Bất kể là nơi làm việc, trường học hay gia đình, To Do đều có thể giúp bạn sắp xếp và đơn giản hóa kế hoạch. To Do hoàn toàn miễn phí và sẵn có trên mọi thiết bị của bạn.

Tìm hiểu thêm: https://to-do.microsoft.com
Theo dõi chúng tôi trên Twitter: @MicrosoftToDo
Bạn có ý tưởng hay đề xuất tính năng? https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171952
Bạn cần hỗ trợ? https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156547
Qua việc cài đặt Microsoft To Do, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng của Microsoft: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=842575

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Microsoft To Do

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--