Tinh Tien Dien 2017
3.3 / 4 đánh giá

Tinh Tien Dien 2017

Nhà phát triển: Tra Duong

Miễn phí

Tinh Tien Dien 2017 Miễn phí
3.3 / 4 đánh giá

Tinh Tien Dien 2017

Nhà phát triển: Tra Duong

Ảnh màn hình

Tinh Tien Dien 2017
Tinh Tien Dien 2017
Tinh Tien Dien 2017

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc.
- Điện sinh hoạt
- Điện kinh doanh sản xuất
- Điện kinh doanh dịch vụ
- Điện CQHCSN
- Điện 3 giá

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tinh Tien Dien 2017

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--