mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật

mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật

Nhà phát triển: Quratulain Butt

Miễn phí

mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật Miễn phí

mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật

Nhà phát triển: Quratulain Butt

Ảnh màn hình

mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật
mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhận được điên với hành khách chọn và thả, xe trôi x trò chơi. Amazing taxi cab simulator & bãi đậu xe phiêu lưu với điên lái xe mania. Hãy đứng sau bánh xe taxi nổi tiếng nhất và đưa mọi người đến nơi họ cần.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app mô phỏng đậu xe taxi & lái xe ô tô thật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--