Cờ Vua Tuyệt Vời

Cờ Vua Tuyệt Vời

Nhà phát triển: MOBILEFUSION APPS LTD

Miễn phí

Cờ Vua Tuyệt Vời Miễn phí

Cờ Vua Tuyệt Vời

Nhà phát triển: MOBILEFUSION APPS LTD

Ảnh màn hình

Cờ Vua Tuyệt Vời
Cờ Vua Tuyệt Vời
Cờ Vua Tuyệt Vời
Cờ Vua Tuyệt Vời
Cờ Vua Tuyệt Vời
Cờ Vua Tuyệt Vời

Mô tả bởi nhà phát triển

Vui chơi phiên bản này awesome của trò chơi cổ điển của cờ vua. Trò chơi này sau các quy tắc cờ vua quốc tế và có 3 khó khăn khác nhau để lựa chọn, khi chơi với máy tính. Bạn cũng có thể chơi với một người bạn trên cùng một thiết bị hoặc chơi với một người nào đó trên internet.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cờ Vua Tuyệt Vời

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--