Textify - Đọc thay vì nghe

Textify - Đọc thay vì nghe

Nhà phát triển: Dimitri Staufer

Miễn phí

Textify - Đọc thay vì nghe Miễn phí

Textify - Đọc thay vì nghe

Nhà phát triển: Dimitri Staufer

Ảnh màn hình

Textify - Đọc thay vì nghe

Mô tả bởi nhà phát triển

Bật tin nhắn thoại bạn nhận được vào văn bản, với Textify.
Hoạt động với WhatsApp, Telegram, iMessage, Threema, Signal - Private Messenger và LINE Messenger

"Đáng ngạc nhiên mạnh mẽ, bạn sẽ không phải thất vọng."
- idownloadblog.com

Mọi người đều có kinh nghiệm nhận được một tin nhắn thoại trong một cuộc họp, tại trường học hoặc trường đại học tại một thời điểm này hay cách khác.
Đây là những lúc cần thiết theo ý bạn và bạn vẫn muốn biết nội dung của tin nhắn thoại.
Tất cả bây giờ thuộc về quá khứ.

Bạn thậm chí có thể quét tin nhắn thoại của bạn cho số điện thoại, sự kiện lịch và hơn thế nữa.

Hãy thử nó!

Textify hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Slovak, tiếng Ukraina, tiếng Phần Lan, tiếng Phần Lan, tiếng Phần Lan, Tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Catalan, tiếng Hindi, tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary và tiếng Hungary

This is a Third Party Application which is in no way endorsed or affiliated by WhatsApp Inc., Threema GmbH, Telegram Messenger LLP, Apple or the Line Corporation.
WhatsApp, Threema, Telegram, iMessage, LINE and the used screenshots are trademarks of WhatsApp Inc., Threema GmbH, Telegram Messenger LLP, Apple and the Line Corporation.
The use of this app is at your own risk and I am in no way responsible for any consequential, incidental, indirect, special or punitive damages whatsoever.
I further take no responsibility for damages caused by misunderstandings due to incorrect voice recognition.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Textify - Đọc thay vì nghe

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--