thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017

thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017

Nhà phát triển: Musa CANDIR

Miễn phí

thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017 Miễn phí

thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017

Nhà phát triển: Musa CANDIR

Ảnh màn hình

thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017
thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017
thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017
thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017
thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017
thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017

Mô tả bởi nhà phát triển

Ô tô xe là một chiếc xe mô phỏng trò chơi 3D.
Trò chơi này mô phỏng kỹ năng đậu xe khác nhau.
Trong trò chơi này, bạn có thể có được một cái nhìn tổng thể về vị trí của xe trong một 3D
góc quang ngoài car.And bạn có thể
cũng chuyển vào bên trong của xe để có được quan điểm của một người lái xe, và cũng nhận được


Điều khiển chiếc xe của bạn với một tay lái, tăng tốc và bàn đạp phanh.
Chuyển các bánh răng để chuyển tiếp hoặc lùi khi bạn cần.

Xem giới hạn của mỗi cấp độ của thời gian.

Thưởng thức các trò chơi!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app thành phố Lái xe ô tô & Đậu xe Simulator 2017

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--