Pinkfong Shapes & Colors

Pinkfong Shapes & Colors

Nhà phát triển: SmartStudy

Miễn phí

Pinkfong Shapes & Colors Miễn phí

Pinkfong Shapes & Colors

Nhà phát triển: SmartStudy

Ảnh màn hình

Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors
Pinkfong Shapes & Colors

Mô tả bởi nhà phát triển

Học các hình dạng và màu sắc bằng các hoạt động và video vui nhộn!

[Pinkfong Shapes & Colors] giúp trẻ em làm quen với các hình dạng, màu sắc, kích thước và kiểu mẫu. 10 bước của các hoạt động khác nhau giúp trẻ phân loại những sự vật đơn giản để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn khi chơi. Hãy bắt đầu với các hoạt động về hình dạng và màu sắc đầu tiên cùng Pinkfong!

1. Bài hát vui nhộn có minh họa
- 10 bài hát giới thiệu các hình dạng và màu sắc trong lần đầu tiên.
- Được viết và sáng tác bởi các nhà giáo dục và được minh họa đẹp mắt bằng các nhân vật nguyên bản của chúng tôi.

2. Nhiều trò chơi học hỏi khác nhau
- Học 16 hình dạng và màu sắc với 10 bước của các hoạt động.
- Sắp xếp và phân loại theo hình dạng, màu sắc, kích thước và kiểu mẫu.
- Mức độ khó tăng dần từ bước 1 đến bước 10.
- Mỗi khi trẻ bắt đầu chơi cùng một trò chơi, các thành phần sẽ thay đổi liên tục thành tất cả các hình dạng và màu sắc chính.
- Cải thiện kỹ năng cơ bản và tư duy logic.

3. Tất cả các nội dung được phát hành bằng 5 ngôn ngữ
- Tất cả các video và hoạt động đều được phát hành bằng 5 ngôn ngữ.
- Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

4. Bộ sưu tập giải thưởng đáng yêu
- Các giải thưởng sẽ giúp trẻ chơi và học với cảm giác đạt được thành tựu.
- Hãy thu thập tất cả các giải thưởng đáng yêu từ gấu teddy đến robot và nhiều giải thưởng khác!

Chơi và học luôn vui với Pinkfong!

--
Privacy Policy:
https://pid.pinkfong.com/terms?type=privacy-policy

Terms of Use of Pinkfong Integrated Services:
https://pid.pinkfong.com/terms?type=terms-and-conditions

Terms of Use of Pinkfong Interactive App:
https://pid.pinkfong.com/terms?type=interactive-terms-and-conditions

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Pinkfong Shapes & Colors

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--