Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên

Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên

Nhà phát triển: YANTV JSC

Miễn phí

Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên Miễn phí

Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên

Nhà phát triển: YANTV JSC

Ảnh màn hình

Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên

Mô tả bởi nhà phát triển

Tử Vi Trọn Đời

Tử Vi Trọn Đời luận đoán tổng quát về vận hạn cuộc đời, sự nghiệp, công danh, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp vợ chồng, những giai đoạn may mắn, những giai đoạn khó khăn... để giúp bạn nắm bắt những cơ hội và tránh những trắc trở trong cuộc đời.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--