Máy Tính Nâng Cao Pro

Máy Tính Nâng Cao Pro

Nhà phát triển: Takahiro Iwatani

Miễn phí

Máy Tính Nâng Cao Pro Miễn phí

Máy Tính Nâng Cao Pro

Nhà phát triển: Takahiro Iwatani

Ảnh màn hình

Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro
Máy Tính Nâng Cao Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

“Máy Tính Nâng Cao Pro” cung cấp các thao tác bấm nút giống như trên các máy tính dành cho kinh doanh có sẵn trên thị trường, vậy nên ứng dụng máy tính này đủ dùng cho các tình huống kinh doanh khác nhau.
Ngoài việc cung cấp các chức năng cơ bản chất lượng cao như vậy, ứng dụng này cũng có các chức năng mở rộng sau đây.
- Chuyển đổi tiền tệ bao gồm các loại tiền tệ trên thế giới và tiền điện tử.
- Hiển thị và hiệu chỉnh công thức.
- Nhiều tùy chỉnh khả dĩ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy Tính Nâng Cao Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--