Quẻ Quán Âm - Xin Xăm

Quẻ Quán Âm - Xin Xăm

Nhà phát triển: YANTV JSC

Miễn phí

Quẻ Quán Âm - Xin Xăm Miễn phí

Quẻ Quán Âm - Xin Xăm

Nhà phát triển: YANTV JSC

Ảnh màn hình

Quẻ Quán Âm - Xin Xăm

Mô tả bởi nhà phát triển

Quẻ Quán Âm

Quẻ Quán Âm gồm 32 quẻ, mỗi quẻ giúp người xem tiên đoán những sự việc sắp xảy ra hoặc những việc còn đang băn khoăn cần Quán Âm Bồ Tát khai sáng, chỉ lối.

Mỗi quẻ là một đoạn văn hoặc thơ khá ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ cho một khía cạnh vấn đề.

Dùng Quẻ Quán Âm khi bạn tin vào sự Từ Bi Cứu Khổ cứu nạn của Quán Âm Bồ Tát.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quẻ Quán Âm - Xin Xăm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--