Vận Mệnh Đời Người
3.3 / 7 đánh giá

Vận Mệnh Đời Người

Nhà phát triển: Duy Pham

Miễn phí

Vận Mệnh Đời Người Miễn phí
3.3 / 7 đánh giá

Vận Mệnh Đời Người

Nhà phát triển: Duy Pham

Ảnh màn hình

Vận Mệnh Đời Người
Vận Mệnh Đời Người
Vận Mệnh Đời Người
Vận Mệnh Đời Người
Vận Mệnh Đời Người
Vận Mệnh Đời Người

Mô tả bởi nhà phát triển

- Chọn hướng cát trong ngày.
- Lập lá số tử vị.
- Tính tứ trụ
- Chọn ngày sinh nở đẹp
- Gieo quẻ kinh dịch
- Chọn tên theo ngày sinh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vận Mệnh Đời Người

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--